Tổng quan về Bitcoin từ A đến Z

Bitcoin là một loại tiền tệ cũng giống như đồng đô la (dollar) hay đồng Việt Nam, đồng Yen, đồng Euro cũng là một loại tiền tệ; bitcoin cho tới giờ phút này có thể được gọi là ĐỒNG TIỀN của Internet, hoặc chúng ta cũng có thể gọi bitcoin là “tiền điện tử” cho…

Posted in Tin công nghệ | Leave a comment

Doanh nghiệp Việt nên đầu tư vào thương mại điện tử

Khảo sát về động lực mua hàng trong ngành công nghiệp cho thấy thương mại điện tử là 1 trong 5 yếu tố doanh nghiệp Việt nên chú trọng khi xu hướng mua sắm trực tuyến qua sàn giao dịch điện tử và các ứng dụng di động nhiều khả năng sẽ tăng trưởng, với…

Posted in Tin công nghệ | Leave a comment